Jump to content

Ocenění movitého majetku

Účely oceňování movitého majetku:

 • Převody majetku (prodej, koupě, darování, dědictví apod.)
 • Zřizování zástavního práva
 • Nepeněžité vklady do majetků společností
 • Daňové účely a soudní spory
 • Pro účely uzavírání leasingových smluv

Oceňování movitého majetku:

 • Oceňování technologických souborů, výrobních a provozních linek s příslušenstvím
 • Oceňování strojů a zařízení s příslušenstvím
 • Oceňování přístrojové techniky
 • Oceňování nářadí a nástrojů
 • Oceňování výpočetní a kancelářské techniky
 • Oceňování dopravní a manipulační techniky
 • Oceňování inventáře a nábytkového vybavení s příslušenstvím
 • Oceňování zásob
 • Oceňování rozpracované výroby

 

Ing. Vladimír Hůda, MBA 

je znalcem v oboru ekonomika, oceňování majetku a nemovitostí. Dále zajistím spolu se společností ENI CONSULT spol, s.r.o. následující:

Více o ENI CONSULT spol, s.r.o. zde.

Oblast působnosti:

Působnost při podávání znaleckých posudků zahrnuje téměř celou Českou republiku, převažuje však práce v Praze a v severočeském regionu (Ústecký a Liberecký kraj).

Provedená tržní ocenění se týkala převážně nemovitého majetku v severočeském regionu, nejčastěji na území dnešního Ústeckého a Libereckého kraje, dále v Praze, méně již v jiných regionech (středočeský, východočeský a severomoravský region).

Kontaktní informace

Ing. Vladimír Hůda, MBA
Pod Vinicí 46
Most
434 01
Česká republika
IČ:
DIČ
Napište nám