Jump to content

Ocenění nemovitostí

Ing. Vladimír Hůda, MBA poskytne klientům služby vysoké kvality a v co největším rozsahu v oblasti ocenění nemovitostí. Jsem schopen realizovat ocenění pro komerční účely, pro daňové účely i pro účely soudních sporů.

Ocenění nemovitostí podle cenových předpisů pro účely:

 • převodu a přechodu vlastnictví nemovitostí ( koupě, prodej, darování, dědictví)
 • zřízení věcných břemen
 • zřízení zástavního práva

Tržní ocenění nemovitostí pro účely:

 • zjištění reálné ceny zástav pro bankovní domy (hypoteční a komerční úvěry)
 • stanovení reálných tržních cen (pro potřeby občanů, podnikatelů, státních institucí a soudů)
 • majetkového vkladu do obchodních společností (navýšení jmění, sloučení, splynutí, konkurzu atd.)
 • zjištění vypořádacího spoluvlastnického podílu

Typy oceňovaného nemovitého majetku (včetně areálů):

 • obytné stavby (rodinné domy, bytové domy, rekreační domky a chalupy, rekreační a zahrádkářské chaty)
 • byty a nebytové prostory v budovách a halách
 • průmyslové stavby (budovy a haly pro průmysl, energetiku a vodní hospodářství)
 • zemědělské stavby (budovy a haly pro zemědělskou výrobu a chov živočichů, pro skladování a úpravu produktů)
 • dopravní stavby (budovy a haly pro garážování, opravy, údržbu a servis vozidel)
 • občanské stavby (administrativní budovy, hotely, budovy pro zdravotnictví a sociální péči, komunální služby, pro výuku, sport a tělovýchovu, pro obchod a stravování, ubytování a rekreaci)
 • inženýrské stavby
 • speciální průmyslové stavby
 • pozemky (včetně zemědělských a lesních)
 • trvalé porosty
 • lesní porosty
 • rybníky a vodní nádrže

Oceňování ve zvláštních případech:

 • zjištění výše majetkové újmy
 • restituce a soudní rehabilitace
 • pro účetnictví
 • pro pojišťovny
 • pro dělení spoluvlastnictví

Kontaktní informace

Ing. Vladimír Hůda, MBA
Pod Vinicí 46
Most
434 01
Česká republika
IČ:
DIČ
Napište nám