Jump to content

Znalecké posudky a odhady Most - Ing. Vladimír Hůda, MBA

je znalcem v oboru ekonomika, oceňování majetku a nemovitostí.

PŘEDMĚT OCENĚNÍ:

Nabízím realizaci odhadů a znaleckých posudků:

 • Rezidenčních a komerčních nemovitostí.
 • Staveb občanských, průmyslových a zemědělských, tzn. budov a hal, inženýrských a speciálních pozemních staveb určených k odstranění.
 • Dále rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků, rekreačních chat a zahrádkářských chat.
 • Vedlejších staveb, garáží, venkovních úprav.
 • Bytových domů, bytů a bytových jednotek.
 • Stavebních jednotek, stavebních pozemků.
 • Zemědělských a lesních pozemků, lesních, nelesních a okrasných porostů.
 • Oceňování podílů v bytových družstev, podílů ve společenství vlastníků, oceňování věcných břemen a majetku obcí.

Odhady nemovitostí

Pro účely dědického řízení pro převod nemovitostí nabytých dědictvím, pro soukromé potřeby např. při mimosoudním vyrovnání majetku, pro účely majetko - právního vypořádání, při soudním vypořádání majetku, včetně zrušení společného jmění manželů pro rozvodové řízení, pro potřeby exekučního řízení, restitučního řízení pro potřeby oddlužení osob apod.

Znalecké posudky

Pro účely daně z převodu nemovitostí, daně dědické, daně darovací, pro potřeby restitucí, při dělení společného jmění manželů, při dělení podílového spoluvlastnictví, dělení nemovitostí apod.

Pro vypracování posudku je potřebné předložit zejména:

 • list vlastnictví - výpis z katastru nemovitostí
 • kopii katastrální mapy

Další vhodné podklady:

 • nabývací titul - kupní nebo darovací smlouva
 • projekt, plánek
 • starší posudek