Jump to content

Znalecké posudky a odhady Most - Ing. Vladimír Hůda, MBA

je znalcem v oboru ekonomika, oceňování majetku a nemovitostí.

PŘEDMĚT OCENĚNÍ:

Nabízím realizaci odhadů a znaleckých posudků:

 • Rezidenčních a komerčních nemovitostí.
 • Staveb občanských, průmyslových a zemědělských, tzn. budov a hal, inženýrských a speciálních pozemních staveb určených k odstranění.
 • Dále rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků, rekreačních chat a zahrádkářských chat.
 • Vedlejších staveb, garáží, venkovních úprav.
 • Bytových domů, bytů a bytových jednotek.
 • Stavebních jednotek, stavebních pozemků.
 • Zemědělských a lesních pozemků, lesních, nelesních a okrasných porostů.
 • Oceňování podílů v bytových družstev, podílů ve společenství vlastníků, oceňování věcných břemen a majetku obcí.

Odhady nemovitostí

Pro účely dědického řízení pro převod nemovitostí nabytých dědictvím, pro soukromé potřeby např. při mimosoudním vyrovnání majetku, pro účely majetko - právního vypořádání, při soudním vypořádání majetku, včetně zrušení společného jmění manželů pro rozvodové řízení, pro potřeby exekučního řízení, restitučního řízení pro potřeby oddlužení osob apod.

Znalecké posudky

Pro účely daní, při dělení společného jmění manželů, při dělení podílového spoluvlastnictví, pro účely vkladů majetku do společností apod.

Pro vypracování posudku je potřebné předložit zejména:

 • list vlastnictví - výpis z katastru nemovitostí
 • kopii katastrální mapy

Další vhodné podklady:

 • nabývací titul - kupní nebo darovací smlouva
 • projekt, plánek
 • starší posudek